Καζάνας Ιωάννης
Διοίκηση
e-mail: kazanas@megagency.gr
Μηλούλη Ευσταθία

Κοντάνα Μαγδαληνή

Λογιστήριο
e-mail: milouli@megagency.gr
Αλεξάκη Γεωργία
Καζάνα Φωτεινή
Ζωής/Υγείας

Τμήμα αποζημιώσεων Ζωής/Υγείας

e-mail: life@megagency.gr
e-mail: lifeclaims@megagency.gr
Παγωμένος Απόστολος Κλάδος Περιουσίας/Γενικών Ασφαλίσεων
Κλάδος Ζημιών
e-mail: property@megagency.gr
e-mail: claims@megagency.gr
Ταβλαρίδης Μάριος
Ομάδα Υποστήριξης
& Κλάδος οχημάτων
e-mail: info@megagency.gr
Μυτίνης Ιωάννης Κλάδος Αυτοκινήτου e-mail: car@megagency.gr
Καζάνας Σωτήριος
Sales Support
Υποστήριξη πωλήσεων
e-mail: skazanas@megagency.gr
Σιγανού Μαρία Κυπαρισσοπούλου Φένια Γραμματεία Υποκαταστήματος Κατερίνης e-mail: katerini@megagency.gr