Η Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος καλύπτει τον ασφαλισμένο από ατυχήματα που μπορεί να συμβούν ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια των επαγγελματικών ή και των προσωπικών του δραστηριοτήτων.

Όροι ασφάλισης προσωπικού ατυχήματος

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα ευέλικτο με ιδιαίτερα προσιτό κόστος που εντάσσεται στις Γενικές Ασφαλίσεις.

Προσφέρεται σε τρεις επιλογές προγράμματος: Classic, Extra & Total, ανάλογα με το βαθμό προστασίας που επιθυμεί ο πελάτης.

 

Καλύψεις CLASSIC EXTRA TOTAL
Άμεση Ιατρική Βοήθεια
Ιατροφαρμακευτικά Έξοδα
Νοσοκομειακό Επίδομα
Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα
Μόνιμη Μερική Ανικανότητα
Μόνιμη Ολική Ανικανότητα
Απώλεια Ζωής από ατύχημα

 

Προκειμένου το πρόγραμμα να ικανοποιεί τους συνδυασμούς ασφαλιζομένων κεφαλαίων που απαιτούνται, δημιουργήθηκε μια βασική μονάδα κεφαλαίων ασφάλισης. Ο παρακάτω πίνακας θα αποτελεί τη βασική μονάδα ασφάλισης και ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει από 1 έως 10 μονάδες, διαμορφώνοντας έτσι τα αντίστοιχα επίπεδα ασφαλιζομένων κεφαλαίων που του ταιριάζουν. Σε περίπτωση επιλογής πακέτου “Total” άνω των 2 μονάδων, απαιτείται να προσκομίζονται μαζί με την αίτηση τα οικονομικά στοιχεία που αποδεικνύουν το εισόδημα του ασφαλιζομένου.

 

Καλύψεις Βασική
Μονάδα Ασφάλισης
2 Μονάδες Ασφάλισης 10 Μονάδες Ασφάλισης
Απώλεια Ζωής από Ατύχημα (Θ.Α.) €10.000 €20.000 €100.000
Μόνιμη Ολική Ανικανότητα (Μ.Ο.Α) €30.000 €60.000 €300.000
Μόνιμη Μερική Ανικανότητα (Μ.Μ.Α) από 1% έως 300% των €10.000 από 1% έως 300% των €20.000 από 1% έως 300% των €100.000
Ιατροφαρμακευτικά Έξοδα (Ι.Φ.Ε) €500 €1.000 €5.000
Νοσοκομειακό Επίδομα (Ν.Ε.) €10/ημέρα €20/ημέρα €100/ημέρα
Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα (Π.Ο.Α.) €10/ημέρα €20/ημέρα €100/ημέρα
Άμεση Ιατρική Βοήθεια

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται:

 •  σε ηλικίες από 18 έως 67 ετών.
 •  σε εργαζόμενους ανεξαρτήτως επαγγέλματος, με δυνατότητα παροχής έως και 10 μονάδες.
 •  σε μη εργαζόμενους όπως άνεργους, νοικοκυρές, φοιτητές, συνταξιούχους, με δυνατότητα παροχής έως και 4 μονάδες.
 •  σε παιδιά ηλικίας 6-17 ετών με δυνατότητα παροχής έως και 4 μονάδες, χωρίς κάλυψη ΠΟΑ.

Σημείωση:

Η μέγιστη ηλικία εισόδου είναι αυτή των 67 ετών, ενώ το συμβόλαιο λήγει αυτόματα στην ηλικία των 70 ετών

Δεν ασφαλίζονται άτομα που ασκούν τα πιο κάτω επαγγέλματα:

 •  Σώματα Ασφαλείας (Στρατιωτικοί, Αστυνομικοί, Πυροσβέστες, Ναυτικοί)
 •  Πληρώματα πλοίων και αεροσκαφών
 •  Δύτες, Ανθρακωρύχοι, Μεταλλωρύχοι, Εργάτες ορυχείων και λατομείων
 •  Οδηγοί αγώνων ταχύτητας
 •  Αθλητικές ομάδες, Επαγγελματίες ή ερασιτέχνες αθλητές

Επιπρόσθετα, δεν παρέχεται κάλυψη σε όσους οδηγούν οχήματα ή σκάφη χωρίς κατάλληλο δίπλωμα ή ασχολούνται με επικίνδυνα sports.

Τιμολόγηση

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ασφάλιστρο είναι ανταγωνιστικό και η τιμολόγηση είναι απλή:

 •  Το ασφάλιστρο της ΑΙΒ υπολογίζεται μία φορά δηλαδή δεν εξαρτάται από το πόσες μονάδες θα επιλέξει ο πελάτης.
 •  Στο σχέδιο TOTAL, η Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα (ΠΟΑ) έχει υπολογιστεί με απαλλαγή 7ημέρες. Ωστόσο ο πελάτης έχει τη δυνατότητα επιλογής απαλλαγής 0 ή 14 ημερών. Εάν επιλέξει 0 ημέρες απαλλαγή, η κάλυψη ΠΟΑ έχει επιβάρυνση 100%, ενώ εάν επιλέξει 14 ημέρες απαλλαγή η κάλυψη ΠΟΑ έχει 60% χαμηλότερο ασφάλιστρο.
 •  Το συμβόλαιο εκδίδεται είτε με ετήσια πληρωμή, είτε με εξάμηνες πληρωμές (4% επιβάρυνση).
 •  Σε περίπτωση χρήσης πιστωτικής κάρτας, δίνεται έκπτωση 5%.

Sales Tips

Η Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος “κουμπώνει” ιδανικά:

 •  με προγράμματα υγείας που έχουν απαλλασσόμενο ποσό, γιατί σε περίπτωση νοσηλείας από ατύχημα, τα ασφαλισμένα κεφάλαια ΙΦΕ & ΝΕ του πακέτου Extra μπορούν να καλύψουν ή να μειώσουν τις απαλλαγές
 •  με όσα MEDIhospital έχουν δοθεί χωρίς την κάλυψη της Άμεσης Ιατρικής Βοήθειας με €33 ο ασφαλισμένος θα έχει όχι μόνο την παγκόσμια κάλυψη της ΑΙΒ από ατύχημα αλλά και τις καλύψεις ΘΑ και ΜΟΑ /ΜΜΑ του Classic
 •  με τα προγράμματα αυτοκινήτου, συμπληρωματικά στην κάλυψη Προσωπικού Ατυχήματος που περιλαμβάνεται στα AUTO Classic, Extra, Total

Πλεονεκτήματα

 •  Ουσιαστική κάλυψη σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας, η οποία μπορεί να φτάσει και το τριπλάσιο του κεφαλαίου για Απώλεια Ζωής.
 •  Όταν το ποσοστό της Μόνιμης Μερικής Ανικανότητας είναι πάνω από 25%, η αποζημίωση αυξάνεται προοδευτικά και μέχρι 300% του κεφαλαίου για Απώλεια Ζωής.
 •  Η αποζημίωση για την Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα είναι ανεξάρτητη και δεν συμψηφίζεται με την αποζημίωση για Απώλεια Ζωής ή για τη Μόνιμη Ανικανότητα.
 •  Έχει το ίδιο ασφάλιστρο για όλα τα επαγγέλματα.
 •  Έχει ιδιαίτερα προσιτά ασφάλιστρα σε σχέση με τις παροχές του.
 •  Προσφέρεται και για παιδιά ηλικίας 6-17 ετών.
 •  Κύρος και αξιοπιστία της INTERAMERICAN, μιας κορυφαίας εταιρείας στην ελληνική ασφαλιστική αγορά και με την υποστήριξη του Ομίλου ACHMEA, ενός από τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς οργανισμούς στην Ευρώπη.