Όλα τα προγράμματα Επαγγελματικής ευθύνης έχουν σχεδιαστεί για να καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες των επαγγελματιών, εξασφαλίζοντας προστασία σε ενδεχόμενες απαιτήσεις και διεκδικήσεις που εγείρονται από τρίτους, που θα προκληθούν λόγω λάθους ή παράλειψης αυτών, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας τους.

Επιπλέον, τα προγράμματα είναι υψηλής ποιότητας, περιλαμβάνουν κορυφαίες καλύψεις και επιλογή διαφορετικών ορίων ασφάλισης, καθώς επίσης και μεγάλη ευελιξία λόγω των προαιρετικών καλύψεων για να καλύπτουν τις ανάγκες του κάθε επαγγελματία.

Interamerican – Όροι Επαγγελματική Ευθύνη

Interamerican Παρουσίαση Επαγγ Αστική Ευθύνη_06.2021

Interamerican_καλύψεις_απαλλαγές_Επαγγελματική Ευθύνη

Μοναδικά πλεονεκτήματα:

  • Ολοκληρωμένη κάλυψη Επαγγελματικής ευθύνης, συμπεριλαμβανομένης και της κάλυψης Γενικής αστικής ευθύνης, εξασφαλίζοντας το χώρο που ασκείται το επάγγελμα
  • Δυνατότητα επιλογής του ορίου ασφάλισης ανάλογα με τις ανάγκες του
  • Ασφάλιστρα που προσαρμόζονται στο μέγεθος του κάθε επαγγελματία
  • Δυνατότητα επιπλέον καλύψεων ως προαιρετικές
  • Δυναμικό και ανταγωνιστικό τιμολόγιο
  • Νέοι κατανοητοί και ξεκάθαροι όροι ασφάλισης

Επαγγελματίες που ασφαλίζονται ανά ομάδα σύμφωνα με τη δραστηριότητα τους:

  • Ομάδα 1: Επαγγελματίες Δικηγόροι & Λογιστές
  • Ομάδα 2: Επαγγελματίες Φαρμακοποιοί

 

Τα όρια ασφάλισης της Ομάδας 1:
Όρια Ευθύνης Δικηγόρου – Λογιστή Ανώτατο αθροιστικό όριο (για όλη τη διάρκεια) Ανά ζημιογόνο γεγονός
Πρόγραμμα Α 30.000 30.000
Πρόγραμμα Β 50.000 50.000
Πρόγραμμα Γ 100.000 100.000
Πρόγραμμα Δ 200.000 200.000
Πρόγραμμα Ε 300.000 300.000
Πρόγραμμα ΣΤ 600.000 600.000

 

Τα όρια ασφάλισης της Ομάδας 2:
Όρια Ευθύνης Δικηγόρου – Φαρμακοποιού Ανώτατο αθροιστικό όριο (για όλη τη διάρκεια) Σωματικές Βλάβες κατ’ άτομο Υλικές ζημιές κατά περιστατικό Ομαδικό ατύχημα (σωματικές βλάβες) Ανά γεγονός
Πρόγραμμα Α 100.000 50.000 25.000 75.000 100.000
Πρόγραμμα Β 200.000 100.000 50.000 150.000 200.000
Πρόγραμμα Γ 300.000 150.000 75.000 225.000 300.000
Πρόγραμμα Δ 400.000 200.000 100.000 300.000 400.000
Πρόγραμμα Ε 600.000 300.000 150.000 450.000 600.000
Πρόγραμμα ΣΤ 1.000.000 500.000 250.000 750.000 1.000.000