Αστική ευθύνη Ξενοδοχείων – Ενοικιαζόμενων Δωματίων

Γενικά χαρακτηριστικά

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που προσφέρει ολοκληρωμένη κάλυψη στους επιχειρηματίες μικρών τουριστικών μονάδων, από μία σειρά σημαντικών οικονομικών κινδύνων που συνδέονται στενά με τη λειτουργία των ενοικιαζόμενων δωματίων ή μικρών ξενοδοχείων (έως 60 δωμάτια ή συνολικής επιφάνειας κυρίων χώρων επιχείρησης με μέγιστο 400τ.μ.).

Σε ποιους απευθύνεται:

  •  2.800 μικρά ξενοδοχεία έως 60 δωματίων.
  •  68.900 ενοικιαζόμενα Δωμάτια- Διαμερίσματα.
  •  5.200 επιχειρήσεις αγροτουρισμού τουριστικών μονάδων, δηλαδή ενοικιαζόμενων.

Καλύψεις
Υπάρχουν δύο κλειστές εκδόσεις του προγράμματος το EXTRA & TOTAL.
Οι καλύψεις που περιλαμβάνουν παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Καλύψεις / Παροχές EXTRA TOTAL
Αστική ευθύνη (σωματικές βλάβες & υλικές ζημιές) έναντι πελατών και επισκεπτών από τη λειτουργία των χώρων της επιχείρησης.
Ευθύνη για σωματικές βλάβες & υλικές ζημιές από πυρκαγιά / έκρηξη / βραχυκύκλωμα.
Ευθύνη από τη λειτουργία ανελκυστήρων.
Ευθύνη από εργασίες ανακαίνισης / συντήρησης των εγκαταστάσεων.
Τροφική δηλητηρίαση από την κατανάλωση τροφίμων ή ποτών που παρασκευάσθηκαν ή πωλήθηκαν από το μπαρ, εστιατόριο, ταβέρνα, κλπ. της επιχείρησης.
Ευθύνη από πτώση φωτεινών επιγραφών και / ή πινακίδων τοποθετημένων στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης.
Ευθύνη από φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων εντός των χώρων της επιχείρησης.
Ευθύνη εργοδότη.
Ευθύνη από τη λειτουργία της πισίνας.
Ευθύνη από τη λειτουργία γυμναστηρίων αθλητικών εγκαταστάσεων, spa – λουτρών, κέντρων αισθητικής (προσώπου ή σώματος).
Ευθύνη για απώλεια ή βλάβη συνεπεία κλοπής, προσωπικών ειδών των πελατών μετά από διάρρηξη (παρέχεται μόνο σε ξενοδοχειακές μονάδες).
Ευθύνη από παρεχόμενες υπηρεσίες προστεθέντος ναυαγοσώστη (για πισίνα).

Επιλογή Σχεδίου ανάλογα με τα Όρια Ευθύνης

Ως ιδιοκτήτης ενοικιαζόμενων δωματίων ή / και ξενοδοχειακών μονάδων έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε ανάμεσα σε τέσσερα σχέδια (Α’, Β’, Γ’, Δ’) ανάλογα με τα όρια της δικής σας Ευθύνης απέναντι στους πελάτες, για τα οποία θέλετε να ασφαλιστείτε.

Σχέδιο
Α
Σχέδιο
Β
Σχέδιο
Γ
Σχέδιο
Δ
Σωματικές βλάβες κατ’ άτομο. €30.000 €60.000 €120.000 €240.000
Υλικές ζημιές κατά περιστατικό. €10.000 €20.000 €40.000 €60.000
Ομαδικό ατύχημα κατά περιστατικό. €90.000 €120.000 €240.000 €480.000
Ανώτατο ετήσιο όριο Ευθύνης για το σύνολο των καλύψεων. €90.000 €120.000 €240.000 €480.000

Σημείωση:

  •  Σε περίπτωση που γίνεται “ασφάλιση περιορισμένης διάρκειας” και όχι ετήσια, υπάρχει έκπτωση 20%.
  •  Υπάρχει απαλλαγή στις υλικές ζημιές και για τα 2 πακέτα και για όλα τα σχέδια πού είναι 5% της ζημιάς με ελάχιστη απαλλαγή τα €100.
  •  Το προϊόν έχει πολύ απλό τρόπο υπολογισμού του ασφαλίστρου (αριθμός δωματίων) και ελκυστικό κόστος, ενώ μπορεί να συνδυαστεί άριστα με το πρόγραμμα INTERAMERICAN BUSINESS.