Επαγγελματική αστική ευθύνη ιατρών

Η Αστική Ευθύνη Γιατρών απευθύνεται σε κάθε ιατρό και παρέχει ολοκληρωμένη κάλυψη, σε περίπτωση λανθασμένης ιατρικής διάγνωσης:

 • Απώλειας Ζωής, Σωματικών Βλαβών από πράξεις ή παραλείξεις που οφείλονται σε αμέλεια και σχετίζονται αποκλειστικά και μόνο με την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος.
 • Ατυχημάτων που πιθανόν να συμβούν στο χώρο του ιδιωτικού ιατρείου για τα οποία φέρουν ευθύνη οι γιατροί.

Επιπλέον καλύπτονται:

 • Οι δικηγορικές αμοιβές και τα δικαστικά έξοδα, για την υπεράσπιση του ασφαλισμένου σε Αστικά Δικαστήρια.
 • Οι δικηγορικές αμοιβές και τα δικαστικά έξοδα, για την υπεράσπιση του ασφαλισμένου σε Ποινικά Δικαστήρια μέχρι του ποσού των €10.000.
 •  Η ευθύνη του γιατρού η οποία απορρέει από την παροχή πρώτων βοηθειών σε καταστάσεις ανάγκης πέρα της ειδικότητάς του.

Η πληρωμή της αποζημίωσης γίνεται χωρίς απαραίτητα η υπόθεση να φθάσει στο δικαστήριο.

Η αναγγελία μπορεί να γίνει οποιαδήποτε χρονική στιγμή εφόσον το συμβόλαιο είναι σε ισχύ και μέχρι και 12 μήνες μετά τη λήξη του συμβολαίου ή σε 24 μήνες από τη λήξη του ασφαλιστηρίου με επασφάλιστρο 10% ή 60 μήνες με επασφάλιστρο 30%.
Διευκρινίζεται ότι η συγκεκριμένη επέκταση σε υφιστάμενα συμβόλαια, θα γίνεται στην επέτειο του συμβολαίου και όχι στη διάρκεια ισχύος του συμβολαίου.

Σε ποιους απευθύνεται:

 •  53.000 γιατρούς
 •  15.000 οδοντιάτρους
 •  87.000 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Υγείας, εκ των οποίων οι 19.000 παρέχουν άμεσες υπηρεσίες.

Σημείωση: Η αγορά Αστικής Ευθύνης Γιατρών στην Ελλάδα εκτιμάται σε ασφάλιστρα περίπου στα €11.000.000!

Τιμολόγηση

Τέσσερις παράμετροι τιμολόγησης διαμορφώνουν το ασφάλιστρο του προγράμματος:

 1. Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο ανά € 100.000 (ελάχιστο κεφάλαιο €100.000 μέγιστο €1.500.000).
 2. Σχέση εργασίας του γιατρού (κρατικό νοσοκομείο/ΕΣΥ, ΙΚΑ, ιδιωτικός γιατρός, μικτή εργασία).
 3. Απαλλαγή (προαιρετική). ΄Εξι επιλογές με ποσά απαλλαγής: 50.000, 100.000, 150.000, 200.000, 250.000, 300.000, 400.000.
 4. Ειδικότητα Γιατρού.

Οι 4 παράμετροι τιμολόγησης παρέχουν τη δυνατότητα να διαμορφωθεί ένα από τα πιο ανταγωνιστικά ασφάλιστρα της αγοράς!

Οφέλη για τον πελάτη

Το νέο πρόγραμμα ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΙΑΤΡΩΝ, εξασφαλίζει ασφαλιστική κάλυψη και νομική υποστήριξη σε όλες τις ειδικότητες Γιατρών. Προσφέρει:

 •  Προστασία υψηλού επιπέδου με ανώτατο όριο κάλυψης €1.000.000 ανά γεγονός και στο σύνολο.
 •  Κάλυψη δικαστικών εξόδων και δικηγορικών αμοιβών σε οποιαδήποτε περίπτωση.
 •  Κάλυψη ατυχημάτων που μπορεί να συμβούν στους επισκέπτες στον χώρο του ιδιωτικού ιατρείου.
 •  Προσαρμογή του ασφαλίστρου ανάλογα με τον τομέα που δραστηριοποιείται κάθε ιατρός (ιδιωτικό ή δημόσιο).
 •  Ιδιαίτερα ανταγωνιστικά ασφάλιστρα.
 • Κύρος και αξιοπιστία της INTERAMERICAN, μιας κορυφαίας εταιρείας στην ελληνική ασφαλιστική αγορά και με την υποστήριξη του Ομίλου ACHMEA, ενός από τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς οργανισμούς στην Ευρώπη.