Τιμολόγιο & περιγραφή προγράμματος ασφάλισης αστικής ευθύνης σκαφών

Yacht insurance

Η τιμολόγηση καθώς και η παροχή καλύψεων πλέον της αστικής ευθύνης σκαφών, γίνεται αποκλειστικά από εξειδικευμένο τμήμα ανάληψης κινδύνων σκαφών της Generali, κατά περίπτωση, κατόπιν συμπλήρωσης και αποστολής της ειδικής αίτησης.