Ασφάλιση ή Επένδυση ? Ή και τα δύο?

Αποτελεί πραγματικότητα ότι η ασφάλιση και η πραγματοποίηση επενδύσεων είναι δύο από τους πιο σημαντικούς πυλώνες της προσωπικής χρηματοδότησης και εξέλιξης. Η επένδυση μας δίνει τη δυνατότητα να αυξήσουμε το εισόδημα που μπορούμε να παράγουμε μέσω των επενδύσεων που κάνουμε, η ασφάλιση παίζει διαφορετικό ρόλο, καθώς προστατεύει το εισόδημα που παράγουμε αυτήν τη στιγμή μέσω της ικανότητάς μας να εργαζόμαστε και να κερδίζουμε τα προς το ζην. Τόσο η επένδυση όσο και η ασφάλιση έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη μακροπρόθεσμη οικονομική μας ευημερία και δεν υπάρχει έλλειψη επαγγελματιών χρηματοοικονομικών που προσπαθούν να μας πείσουν να αγοράσουμε τέτοια προϊόντα και υπηρεσίες από αυτούς.

Έχοντας μόνο ασφάλιση χωρίς επενδύσεις σημαίνει ότι πρέπει να βασιζόμαστε επ’ αόριστόν στο εισόδημα που παρέχεται στην καθημερινή μας εργασία, ακόμη και κατά τη συνταξιοδότησή μας. Εάν σταματήσουμε να εργαζόμαστε, χάνουμε τη μοναδική πηγή εισοδήματός μας, ακόμη και αν είμαστε καλά προστατευμένοι από αντίξοες συνθήκες που μας εμποδίζουν να εργαστούμε. Το να έχουμε μόνο επενδύσεις χωρίς ασφάλιση σημαίνει ότι, παρόλο που μπορεί να είμαστε σε θέση να κερδίσουμε περισσότερα χρήματα από την πλευρά μας μέσω των επενδύσεών μας, διατρέχουμε πάντα τον κίνδυνο οικονομικής δυσπραγίας εάν αντιμετωπίσουμε ένα ατυχές γεγονός που μας εμποδίζει να εργαστούμε και να κερδίσουμε εισόδημα. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα εάν τα κέρδη από τις επενδύσεις μας δεν επαρκούν για να καλύψουν την απώλεια εισοδήματος από τη δουλειά μας. Ούτε η ασφάλιση ούτε οι επενδύσεις επαρκούν από μόνα τους, ούτε το ένα είναι πιο σημαντικό από το άλλο. Για να απολαύσουμε πραγματικά ένα ολιστικό οικονομικό σχέδιο, πρέπει να αγοράσουμε και τα σωστά ασφαλιστήρια συμβόλαια και να κάνουμε τις σωστές επενδύσεις. Τόσο η ασφάλιση όσο και η επένδυση μπορούν να θεωρηθούν εξίσου σημαντικές πτυχές των οικονομικών μας, ωστόσο οι νέοι που μόλις ξεκινούν τη σταδιοδρομία τους θα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στην τάξη των ασφαλιστικών τους προγραμμάτων πρώτα. Ο λόγος είναι απλός. μπορούμε να αρχίσουμε να επενδύουμε μόνο όταν έχουμε αποκτήσει επιπλέον κεφάλαιο από τη δουλειά μας. Ωστόσο, εάν οι συνθήκες υγείας δεν μας επιτρέπουν να παραμείνουμε εργαζόμενοι, τότε δεν θα μπορούσαμε να κερδίσουμε ούτε τα προς το ζην για την οικογένειά μας και τους εαυτούς μας, πόσο μάλλον να βρούμε το πλεονάζον κεφάλαιο για να επενδύσουμε.

Οι επενδύσεις μας θα χρειαστούν πιθανόν αρκετό χρόνο για να αποδώσουν, ενώ η ασφαλιστική μας προστασία ξεκινά άμεσα. Ωστόσο ανάγκες μας δεν είναι ποτέ στατικές. Η οικονομία ,ο πληθωρισμός και ο σύγχρονος τρόπος διαβίωσης μπορεί να αλλάξει ριζικά τα δεδομένα. Ας μην ξεχνάμε ότι οφείλουμε να επανεξετάζουμε περιοδικά την ασφαλιστική μας κάλυψη για να δούμε αν πληροί τις απαιτήσεις μας. Ομοίως, πρέπει επίσης να αναθεωρήσουμε και το επενδυτικό μας προφίλ.
Πρέπει να δίνουμε βαρύτητα στην υπηρεσία που μας παρέχεται και στην πηγή από την οποία προέρχεται.