Η ΕΛΛΑΔΑ διέψευσε τις Κασσάνδρες και παρέμεινε στη ζώνη του ευρώ.

Η  ανακεφαλαιοποίηση  των τραπεζών ολοκληρώθηκε με επιτυχία, με αποτέλεσμα να επιστρέψουν  80 και πλέον δις, που είχαν εκπατριστεί στα προηγούμενα χρόνια της κρίσης. Ο επαναπατρισμός αυτών των κεφαλαίων έδωσε την δυνατότητα στις συστημικές τράπεζες που δημιουργήθηκαν μέσω συγχώνευσης τον προηγούμενο χρόνο, να χρηματοδοτήσουν με την απαραίτητη ρευστότητα τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά,  με αποτέλεσμα το τελευταίο τρίμηνο του έτους  να εγγραφεί ως το πρώτο τρίμηνο ανάπτυξης μετά από 18 συνεχόμενα, καθίζησης της ελληνικής οικονομίας.

Για πρώτη φορά μετά από πολλές δεκαετίες, το εμπορικό ισοζύγιο ισοσκελίστηκε ως αποτέλεσμα της εκ νέου αύξησης των εξαγωγών, και η Ελλάδα ανακοίνωσε όχι μόνο πρωτογενές πλεόνασμα αλλά και σημαντικότατη μείωση του ελλείμματος ,κοντά στο όριο του 3% του ΑΕΠ.

Η περικοπή των δαπανών που νομοθέτησε το Κοινοβούλιο εφαρμόστηκε με μεγάλη επιτυχία και για πρώτη φορά  ο δημόσιος τομέας εμφάνισε μείωση του αριθμού απασχολουμένων, καθώς ακολουθήθηκε η σχέση προσλήψεων –συνταξιοδοτήσεων, μιας και η ελληνική κοινωνία σταμάτησε να πιέζει για προσλήψεις των παιδιών της από τη μία, αλλά και γιατί το πολιτικό προσωπικό της χώρας από την άλλη, δεν έδειξε την διάθεση εξυπηρέτησης που επεδείκνυε τα προηγούμενα έτη, συνεπικουρούμενο του ελέγχου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τέλος το ποσοστό της ανεργίας εμφάνισε αξιολογότατη μείωση, εξαιτίας της στροφής πολλών ανθρώπων στην παραγωγική διαδικασία ως αυτοαπασχολούμενων, αλλά  και στην μεταποίηση, που παρουσίασε ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης .

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η ασφαλιστική αγορά βρήκε τον δρόμο της και μέσω δυνατότερων και υγιέστερων σχημάτων, κατόρθωσε να προβάλλει την ανάγκη για κάλυψη στα σημαντικότερα προβλήματα του κοινού- δηλαδή της Σύνταξης και της Υγείας -παρουσιάζοντας διψήφια νούμερα αύξησης. Ακόμη στους κλάδους Πυρός, Αστικής Ευθύνης και Νομικής Προστασίας υπήρξε ισχυρή αύξηση της ζήτησης.

Τέλος στο κομμάτι της ασφάλισης αυτοκινήτων η αγορά εμφανίζει αύξηση ασφαλίστρων κατά το τελευταίο τρίμηνο, λόγω της πολύ μεγάλης μείωσης που είχε συμβεί τα προηγούμενα έτη εξαιτίας του αλόγιστου ανταγωνισμού που αναπτύχτηκε μεταξύ των εταιριών, μιας και ο τομέας αυτός ήταν ο μοναδικός που έδινε ρευστότητα στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, εξαναγκάζοντάς τες σε δράσεις που αποδείχθηκαν μη κερδοφόρες. (Λόγω των υψηλών ζημιών σε σχέση με τις παρελθούσες  χρήσεις, του χαμηλού ποσοστού διατηρησιμότητας των ανανεωτηρίων  αλλά και του υψηλότερου κόστους πρόσκτησης λόγω της ανόδου των τιμών διαφημιστικού χρόνου).

Στα δίκτυα διανομής παρατηρήθηκαν τεκτονικές αλλαγές λόγω της σημαντικότατης υποχώρησης του bank assurance που προήλθε από τις προσπάθειες μείωσης του λειτουργικού κόστους των Τραπεζών, με εθελούσιες εξόδους και κλείσιμο υποκαταστημάτων. Στο ελεγχόμενο από τις εταιρίες Agency, συνεχίστηκε η  μείωση της παραγωγής  κυρίως λόγω της έλλειψης εναλλακτικών προτάσεων προς το κοινό, που ιεράρχησε αυτό το ζήτημα ως πρωτεύον για την χρονιά που πέρασε.

Στα online και direct δίκτυα που κατά τα προηγούμενα έτη εμφανίστηκαν ως πανάκεια για όλα τα προβλήματα της ασφαλιστικής αγοράς, έγινε αντιληπτή σε όλους τους εμπλεκομένους η μικρή εμβέλεια του ρόλου τους και  αποτέλεσε πεποίθηση πλέον ότι το κύριο κανάλι διανομής θα είναι το ανθρώπινο, διότι αποτελεί το καλύτερο, ασφαλέστερο φίλτρο και άρα το πιο επικερδές και για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις αλλά και για πελάτες-καταναλωτές.

Τέλος στο δίκτυο πρακτόρων παρατηρήθηκε η μεγαλύτερη αναδιανομή, εξαιτίας της αδυναμίας προσαρμογής στα νέα δεδομένα, που η ίδια η αγορά επέβαλε. Ο αριθμός των αυτοαπασχολούμενων μειώθηκε δραματικά λόγω αύξησης της φορολογίας, της μείωσης των προμηθειών από την πτώση των ασφαλίστρων, αλλά κυρίως εξαιτίας της εγγενούς αδυναμίας τους, αυτής της παραμονής τους μόνο στα υποχρεωτικά από τον νόμο προγράμματα  ασφάλισης. Η αλλαγή του τρόπου είσπραξης ασφαλίστρων από την εποπτεύουσα αρχή, αποτέλεσε και την χαριστική βολή στο τμήμα εκείνο των διαμεσολαβούντων που δεν είχαν –τουλάχιστον- κατανοήσει  τον ρόλο τους.

Η επέκταση των συμβουλευτικών υπηρεσιών αναδείχτηκε ως η κύρια αιτία για τα αξιόλογα αποτελέσματα που κατέγραψε η MEGAGENCY ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε  και για το 2013, ως απόρροια των ενεργειών που ήδη είχαν δρομολογηθεί στα δύο προηγούμενα έτη και την είχαν φέρει στο κλείσιμο του 2012, με μια σημαντικότατη αύξηση εργασιών σε όλους τους κλάδους, καθιστώντας την, ως την πρώτη εταιρία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης της Β.Ελλάδας στη νέα παραγωγή Ζωής, σε χαρτοφυλάκιο Ζωής αλλά και στο σημαντικότερο όλων, των καλύτερων αποτελεσμάτων σε σχέση ασφαλίστρων-ζημιών.

Οι επενδύσεις που έγιναν στα μηχανογραφικά συστήματα, στις διαδικασίες υποδοχής των ασφαλιστικών εργασιών, στην εκπαίδευση  αλλά κυρίως στο στελεχιακό δυναμικό, αποτελούν παρακαταθήκη για το αύριο.

Περήφανοι για τους ανθρώπους μας ,συνεχίζουμε να χτίζουμε πάνω σε καλούς χαρακτήρες, διαπλάθοντας το μέλλον της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα,  με ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ και  ΓΝΩΣΗ.

 

 

ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΓΕΜΑΤΟΙ ΥΓΕΙΑ, ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ  ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ,  ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ, ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΙΑ.

 

ΚΑΖΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ