Τμήμα Αποζημιώσεων                                    lifeclaims@megagency.gr

                                                                     Τμήμα Ζημιών                                            claims@megagency.gr