Τμήμα Αποζημιώσεων                                lifeclaims@megagency.gr

                                                                     Τμήμα Ζημιών                                        claims@megagency.gr