ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 🕿
INTERAMERICAN 1158
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ 1137
211 1075709
ALLIANZ 210 9988188
ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ 210 6504046
801 1125500
MINETTA 210 9310807
ERGO 210 6504022
801 1199000
GENERALI 18112
210 8096100
EUROLIFE 210 9303800
INTERLIFE 210 9462097
INTERASCO 210 9460293
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 210 9099999
210 9988166
ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ 11555
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 1158
GROUPAMA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 210 3497000
ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 210 7470001
ΟΡΙΖΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 210 9988128