ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

INTERAMERICAN

1158

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ

1137
211 1075709

ALLIANZ

210 9988188

ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ

210 6504046
801 1125500

AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

210 7268000

ERGO

210 6504022
801 1199000

GENERALI

18112
210 8096100

EUROLIFE

210 6504035

INTERLIFE

210 9462097

INTERASCO

210 9460293

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

210 9099999
210 9988166

ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ

11555

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

1158

GROUPAMA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

210 3497000

ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

210 7470001

ΟΡΙΖΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

210 9988128