ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
INTERAMERICAN INTERAMERICAN
 1158
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ
INTERPARTNER ASSISTANCE  1137
2111075709
ALLIANZ EUROP ASSISTANCE  2109988188
ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ EUROSOS  2106504046
801 1125500
AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ INTERPARTNER ASSISTANCE  2107268000
ERGO MAPFRE ASSISTENCIA  2106504022
801 1199000
GENERALI
MAPFRE ASSISTENCIA & EUROP ASSISTANCE  18112
2106753760
2103497001
EUROLIFE
MAPFRE ASSISTENCIA  2106504035
INTERLIFE
INTERAMERICAN
 2109462097
INTERASCO
INTERPARTNER ASSISTANCE
 2109460293
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
MONDIAL ASSISTANCE  2109099999
2109988166
PRIME INSURANCE
EUROP ASSISTANCE  2122127999

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

INTERAMERICAN 1158

GROUPAMA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

EUROP ASSISTANCE
2103497000 
ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

MONDIAL ASSISTANCE
2107470001
 ΟΡΙΖΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
MONDIAL ASSISTANCE
2109988128 
 AIG   2109408676 & 2111075708

ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ

ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ
11555