ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡHΣΗΣ ΣΤΗ MEGAGENCY

Για τους επιχειρηματίες κάθε μέρα είναι μια ξεχωριστή πρόκληση. Κάθε μέρα νέοι στόχοι καθορίζονται, επιτυγχάνονται και επαναπροσδιορίζονται. Η προσπάθεια για πρόοδο και εξέλιξη είναι διαρκής. Η δημιουργία και η ανάπτυξη μιας επιχείρησης είναι έργο ζωής και η διασφάλιση των κεκτημένων είναι ζητούμενο πρωτίστης σημασίας. Η επιχείρηση, οποία αποτελεί τον πλέον ζωντανό ιστό της Εθνικής Οικονομίας, απειλείται από πληθώρα κινδύνων οι οποίοι κατά την έλευση τους μπορούν να θέσουν σε αμφισβήτηση τη βιωσιμότητα της, με ανυπολόγιστες συνέπειες στο βιοτικό και κοινωνικό επίπεδο των οικογενειών των επιχειρηματιών αλλά και των εργαζομένων στις επιχειρήσεις αυτές. Η ασφάλιση της ,πάνω απ’ όλα, αποτελεί τη δική σας δικλίδα ασφαλείας, δίνοντάς σας την ελευθερία να αξιοποιείτε το χρόνο σας, δημιουργώντας για την επιχείρησή σας και όχι να τον ξοδεύετε ανησυχώντας γι’ αυτήν.

Γνωρίζοντας ότι ο ακρογωνιαίος λίθος μιας επιχείρησης είναι οι άνθρωποι της, στην Megagency δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην προστασία είτε των διοικούντων είτε των πιο σημαντικών ανθρώπων (ασφάλιση ανθρώπου κλειδιού) είτε του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού της μέσω ομαδικών συμβολαίων. Έτσι, η επιχείρηση επενδύει στο σημαντικότερο κεφάλαιο ανάπτυξης, αποδεικνύοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον προς τους ανθρώπους της, δημιουργώντας συνθήκες ανέλιξης και ικανοποίησης.

Σημαντικό κομμάτι της ομαλής λειτουργίας της επιχείρησης είναι η αντιμετώπιση προβλημάτων αστικής ευθύνης που ανακύπτουν από τη δραστηριότητα των μελών της έναντι τρίτων. Πιο συγκεκριμένα, έχουμε τη δυνατότητα μέσω προγράμματος Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Στελεχών, να προστατευτούν τα στελέχη από λάθη και παραλείψεις, να διασφαλιστεί η φυσική περιουσία των μελών του Δ.Σ και η καταβολή των εξόδων έρευνας και υπεράσπισης. Καθώς οι γρήγοροι ρυθμοί της αγοράς καθιστούν τα διοικητικά λάθη αναπόφευκτα, μπορεί να αντιμετωπιστεί επιτυχώς και ανέξοδα το κόστος και οι συνέπειες για τις επιχειρήσεις και τα στελέχη της. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα πλήρης κάλυψης της εταιρίας από τη διαδικασία της παραγωγής, διανομής και διάθεσης του προϊόντος. Η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Προϊόντος προστατεύει την επιχείρηση από αξιώσεις που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση του προϊόντος, αξιώσεις που μπορεί να αφορούν σωματικές βλάβες, υλικές ζημιές ακόμα και ψυχολογική οδύνη τρίτων. Ακόμα πιο σημαντικό όμως, είναι η Περιβαλλοντική Ευθύνη για όσες επιχειρήσεις ανεξαρτήτου μεγέθους και δραστηριότητας, μπορεί να προκαλέσουν περιβαλλοντική ζημία. Μέσα από διαδικασίες διαχείρισης του κινδύνου (εκτίμηση, αποτίμηση, σχεδιασμός μέτρων, ασφάλιση), διασφαλίζεται η πρόληψη και η αντιμετώπιση περιστατικών αντικειμενικής ευθύνης που προκύπτει από επικίνδυνες και λιγότερο επικίνδυνες δραστηριότητες.

Ανεξάρτητα από το μέγεθος, την τοποθεσία ή το αντικείμενο της επαγγελματικής σας δραστηριότητας, οι κίνδυνοι που απειλούν την επιχείρησή σας είναι πολλοί, απρόβλεπτοι και με δυσάρεστες συνέπειες. Τα προγράμματα ασφάλειας επιχειρήσεων εξασφαλίζουν ολοκληρωμένα την επιχείρησή σας προστατεύοντας τόσο το κτίριο όσο και το περιεχόμενο και το εμπόρευμα, τον εξοπλισμό αλλά και τις βελτιώσεις που εσείς έχετε πραγματοποιήσει στο κτίριο.Επιπλέον, μπορείτε να προστατευτείτε και από τις σχέσεις σας με πελάτες και προμηθευτές μέσα από προγράμματα πιστώσεων και νομικής προστασίας.

Ειδικότερα, η συνεργασία της Megagency με καταξιωμένες εταιρίες που εξειδικεύονται στο χώρο των πιστώσεων (Euler Hermes) και νομικής προστασίας (Das Hellas) εξασφαλίζει την ασφαλή ανάπτυξη και ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων. Γνωρίζοντας ότι το 98% του συνόλου των επιχειρήσεων αντιμετωπίζει καθημερινά τον κίνδυνο της καθυστερημένης πληρωμής, η ανάγκη για την προστασία από τον κίνδυνο της μη πληρωμής κρίνεται επιτακτική. Με την ασφάλιση πιστώσεων τα οφέλη της επιχείρησης είναι πολλαπλά, καθώς προλαμβάνεται ο κίνδυνος της μη πληρωμής, ενισχύεται η ρευστότητα και η αξιοπιστία της επιχείρησης σε περίπτωση επισφάλειας, απαλλάσσεται από το βάρος της διαχείρισης και το κόστος της διεκδίκησης των οικονομικών απαιτήσεων, παρέχοντας παράλληλα τη δυνατότητα επέκτασης των πωλήσεων σε υγιές πελατολόγιο, μέσω της αξιολόγησης την οικονομικής κατάστασης των υφιστάμενων και υποψηφίων πελατών.

Επιπλέον, ένα ακόμη αναγκαίο εργαλείο για τις καθημερινές συναλλαγές με πελάτες αποτελεί ο εξώδικος συμβιβασμός, καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις η εξώδικη επίτευξη συμβιβασμού αποτελεί προσφιλέστερη και ταχύτερη αντιμετώπιση από την δικαστική επίλυση. Το πρόγραμμα του εξώδικου συμβιβασμού εξασφαλίζει την ταχύτατη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση εκκρεμών υποθέσεων, εξοικονόμηση χρημάτων και χρόνου, και βελτίωση χρηματοοικονομικών ροών της επιχείρησης.

Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες της Megagency – Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι ΑΕ, με την πολύτιμη εμπειρία τους στη παροχή ποιοτικών ασφαλιστικών υπηρεσιών, αποτελούν για εσάς τον ιδανικό σύμμαχο στην ιεράρχηση και κάλυψη των αναγκών της επιχείρησής σας. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Είμαστε δίπλα σας για κάθε σας ανάγκη με ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ.