Έντυπα Τ.τ.Ε.
Δείτε και χρησιμοποιήστε το νέο Έντυπο Διερεύνησης Αναγκών
 
Η συμπλήρωση των εντύπων είναι πλέον υποχρεωτική από την Τράπεζα της Ελλάδος.
 
Εξετάσεις Πιστοποίησης επαγγελματικών γνώσεων για τη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών προϊόντων
 
Ημερομηνίες εξετάσεων για το 2020
 
ΗμερομηνίαΤόποςΠιστοποίηση Επαγγελματικών Γνώσεων
Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 2020ΑθήναΑσφαλιστικού Πράκτορα
Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2020 Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων

– Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση

Σάββατο, 21 Μαρτίου 2020ΘεσσαλονίκηΑσφαλιστικού Πράκτορα
Κυριακή, 22 Μαρτίου 2020– Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων

– Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση

Σάββατο, 11 Aπριλίου 2020ΑθήναΑσφαλιστικού Πράκτορα
Κυριακή, 12 Aπριλίου 2020– Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων

– Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση

Σάββατο, 30 Μαΐου 2020ΘεσσαλονίκηΑσφαλιστικού Πράκτορα
Κυριακή, 31 Μαΐου 2020– Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων

– Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση

Σάββατο, 27 Ιουνίου 2020ΑθήναΑσφαλιστικού Πράκτορα
Κυριακή, 28 Ιουνίου 2020– Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων

– Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση

Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2020ΘεσσαλονίκηΑσφαλιστικού Πράκτορα
Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2020– Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων

– Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση

Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2020ΑθήναΑσφαλιστικού Πράκτορα
Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 2020– Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων

– Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση

Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2020ΘεσσαλονίκηΑσφαλιστικού Πράκτορα
Κυριακή, 6 Δεκεμβρίου 2020– Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων

– Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση

 
Πιστοποιητικό Επαγγελματικών Γνώσεων Ασφαλιστικού Πράκτορα
Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις για την πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων ασφαλιστικού πράκτορα, σύμφωνα με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 153/2/8.1.2019, μπορούν να βρουν την ύλη στο αρχείο:
 
 
Πιστοποιητικό Επαγγελματικών Γνώσεων Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε Ασφάλιση
Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις για την πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων επενδυτικών προϊόντων που βασίζονται σε ασφάλιση σύμφωνα με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 153/2/8.1.2019, μπορούν να βρουν την ύλη και τις ενδεικτικές λύσεις στο αρχείο: