ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Η Ασφάλιση Πιστώσεων προστατεύει την επιχείρησή σας από τον κίνδυνο κάποιος αγοραστής σας να μην εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του. Αυτές οι οφειλές μπορεί να προκύψουν λόγω της αποδεδειγμένης αφερεγγυότητας του αγοραστή σας ή της αδυναμίας του να εξοφλήσει τις οφειλές του στην καθορισμένη ημερομηνία («καθυστέρηση πληρωμής»).

Ο τρόπος λειτουργίας είναι απλός : Το δίκτυο των έμπειρων αναλυτών κινδύνου παρακολουθεί την οικονομική κατάσταση των αγοραστών σας. Αξιολογούμε τον κάθε αγοραστή σας και τον βαθμολογούμε με κάποιο ‘grade’, το οποίο μετράει το βαθμό της υγιούς επιχειρηματικής δραστηριότητάς του.

Με βάση αυτή την αξιολόγηση του κινδύνου, παραχωρούμε σε κάθε αγοραστή σας ένα συγκεκριμένο πιστωτικό όριο, μέχρι το οποίο εσείς (ο ασφαλισμένος) μπορείτε να εμπορεύεστε και να ζητήσετε αποζημίωση για τη ζημία σας σε περίπτωση  επισφάλειας. Αυτό το όριο μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί, σύμφωνα με νεότερες διαθέσιμες πληροφορίες.