Κοιτάμε το αύριο με αισιοδοξία.

Η Megagency Α.Ε. ιδρύθηκε το 2009 αποτελώντας συνέχεια περιφερειακής διεύθυνσης μεγάλης ασφαλιστικής εταιρίας, με δυναμικό 40 συνεργατών και δομή Agency. Έκτοτε οι άνθρωποι της με κοινή πορεία και όραμα, κατάφεραν μέσα στα 14 χρόνια λειτουργίας της να την αναδείξουν σε μια μεγάλη εταιρία διαμεσολάβησης. Σήμερα με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην περιοχή αεροδρομίου Θεσσαλονίκης και με υποκατάστημα στην πόλη της Κατερίνης στεγάζοντας τα όνειρα 50 ασφαλιστικών πρακτόρων και 120 εξωτερικών συνεργατών αναπτύσσεται με ιδιαίτερα αυξητικούς ρυθμούς, εμμένοντας όμως πιστή στο δόγμα της για ανεξάρτητη πορεία και βιώσιμη κερδοφορία στοχεύει στην ανέλιξη της ως την πιο ποιοτική εταιρία διαμεσολάβησης στην Ελλάδα.

Θεωρώντας τους συνεργάτες της πολύτιμους εταίρους –μοναδικούς και αναντικατάστατους τους βοηθά να προσδίδουν προστιθέμενη αξία στους πελάτες τους σε όλο το φάσμα των χρηματοασφαλιστικών τους αναγκών.

Με  το ήμισυ των εργασιών σε κλάδους Υγείας, Ζωής, Επένδυσης, Ευθυνών σε ιδιώτες και επιχειρήσεις, πατάει γερά στα πόδια της παρέχοντας παράλληλα στις συνεργαζόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις εργασίες υψηλής ποιότητας. Αντιλαμβανόμενη την σημασία λειτουργίας της προς το κοινό καλό εταιρειών -πελατών και διαμεσολάβησης δεσμεύεται κάνοντας χρήση κατάλληλων εργαλείων: εκπαίδευσης, τεχνολογίας, κεφαλαίων και τήρησης διαδικασιών. 

Η προσέλκυση νέων (μη σχετικών με τον χώρο ) συνεργατών , η παρουσία μας σε κάθε γωνιά της χώρας, ο σεβασμός στους κόπους των παλαιών συναδέλφων και κυρίως η στάση μας για την εντεινόμενη αξία του εμείς και όχι του εγώ, μας δίνει το δικαίωμα να κοιτάμε στο αύριο με σιγουριά και αυτοπεποίθηση.

 

Πορευθείτε μαζί μας: