Έντυπα δήλωσης ατυχήματος

       1. Δήλωση Ατυχήματος Ατλαντική Ένωση
       2. Δήλωση Ατυχήματος Εθνική Ασφαλιστική
       3. Δήλωση Ατυχήματος Ευρωπαϊκή Πίστη
        Διαδικασία Ενεργοποίησης Νομικής Προστασίας
        Έντυπο Εξουσιοδότησης Νομικής Προστασίας
        Δήλωση Ζημιάς Νομικής Προστασίας
       4. Δήλωση Ατυχήματος Ευρώπη Ασφαλιστική
       5. Δήλωση Ατυχήματος Ορίζων Ασφαλιστική
       6. Δήλωση Ατυχήματος Υδρόγειος Ασφαλιστική
       7. Ιντερσαλόνικα (Η δήλωση γίνεται μόνο στον τόπο ατυχήματος ή σε υποκατάστημα της Ιντερσαλόνικα)
       8. Αίτηση με εξουσιοδότηση-συγκατάθεση (Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης)
       9. Δήλωση Ατυχήματος AIG
       10. Δήλωση Ατυχήματος Allianz Ελλάδος
        Έντυπο εκχώρησης απαίτησης Allianz
        Εντολή ανάθεσης σε δικηγόρο της Allianz
        Εντολή ανάθεσης σε δικηγόρο επιλογής ασφαλισμένου Allianz
       11. Δήλωση Ατυχήματος AXA Ασφαλιστική
       12. Δήλωση Ατυχήματος ERGO Ασφαλιστική
        Έντυπο εκχώρησης απαίτησης ERGO
       13. Δήλωση Ατυχήματος Eurolife
       14. Δήλωση Ατυχήματος Generali
        Έντυπο εκχώρησης απαίτησης Generali
       15. Δήλωση Ατυχήματος Groupama
       16. Δήλωση Ατυχήματος Interamerican
        Έντυπο εκχώρησης απαίτησης Interamerican
       17. Δήλωση Ατυχήματος Interlife
        Έντυπο εκχώρησης απαίτησης Interlife
        Δήλωση Νομικής Προστασίας
       18. Δήλωση Ατυχήματος Prime